Webs relacionades
Sistema d'Informació dels Boscos de Catalunya
Un inventari forestal és... una aproximació estadística a la realitat forestal d'un país

Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya - IEFC

Parcel·la de l'IEFC

L'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya (IEFC) va ser un dels primers projectes duts a terme al CREAF. Es va iniciar el 1988 i la feina de camp es va dur a terme fonamentalment durant el període 1989-1996. En total, es van aixecar 10.644 parcel·les amb un recobriment de l'estrat arbori d'almenys un 5%, a raó d'una per cada 100 ha arbrades aproximadament. El 2000, gràcies a un ajut de la Fundació Territori i Paisatge de la Caixa de Catalunya, es va editar la sèrie de 10 volums de la síntesi de resultats. A la web de l'IEFC es troba l'edició en línia d'aquests volums.


Variables mostrejades a l'IEFC

La principal novetat de l'IEFC davant d'altres inventaris forestals és la incorporació d'una sèrie de variables ecològiques que permeten considerar els processos ecològics que tenen lloc al bosc (utilització dels nutrients, la llum i l'aigua disponibles).

L'IEFC no és només un inventari dels recursos forestals, és una radiografia de l'estat dels boscos de Catalunya.

Inventario Forestal Nacional - IFN

El Ministeri de Medi Ambient espanyol porta a terme un projecte consolidat d'inventari forestal continu. Iniciat als anys setanta, porta ja tres edicions (aproximadament cada 10 anys). El SIBosC incorpora de les dades de Catalunya del Segundo Inventario Forestal Nacional (IFN2, 1989-1990) i del Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3, 2000-2001).

Tot i que l'IEFC i l'IFN2 són pràcticament cohetanis, els criteris a l'hora de planificar-los són força diferents. Per contra, en l'elaboració de l'IFN3 el CREAF hi va col·laborar en la planificació i execució a Catalunya. D'aquesta manera es van mesurar algunes de les variables ja mesurades a l'IEFC (biomasses, nutrients, models, etc.) i que han permès calcular els anomenatrs factors d'expansió de la biomassa.

© CREAF 1997-