Sistema d'Informació dels Boscos de Catalunya
  Webs relacionades
SIBosC

El Sistema d'Informació dels Boscos de Catalunya (SIBosC) és un projecte dut a terme pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i finançat per la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Es va iniciar l'any 1997 per donar cabuda a tota la informació generada al centre sobre els boscos de Catalunya. Inclou diversos productes elaborats al CREAF com són el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC), l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya (IEFC) i els Mapes de Models de Combustible i de Models d'Inflamabilitat, a més d'altres productes com els Inventarios Forestales Nacionales a Catalunya (IFN2 i IFN3).

El SIBosC es beneficia, a més, de les aplicacions informàtiques desenvolupades al CREAF per gestionar aquestes dades: MiraBosc (un gestor de bases de dades), amb una versió en línia (MiraBosc On-Line) i MiraMon (un sistema d'informació geogràfica).

Al document «Taller de SIBosC» trobareu tota la informació relativa a la utilització de «MiraBosc en línia» i els principals conceptes sobre els inventaris forestals, el mapa de cobertes, els mapes de models i les dades que se'n poden extereure.

Les dades del SIBosC han estat la font de diversos estudis i publicacions. D'una banda, s'ha publicat la síntesi de resultats de l'IEFC en una col·lecció de 10 llibres, disponible també en una edició en línia. D'altra banda, nombroses tesis, treballs de recerca, estudis de planejament, projectes de diversos àmbits, llibres i altres publicacions han emprat com a base les dades del SIBosC.

© CREAF 1997-