Català

PRESENTACIÓ

Les tècniques de Teledetecció i els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) són avui dia imprescindibles per l’estudi de la Terra i la gestió dels seus recursos. Trobem mostres d’aquest paper central en àmbits com ara la innovació en instruments d’observació de la Terra, la creixent presència d’informació geogràfica gratuïta a Internet, la consolidació d’estàndards de metadades i la seva catalogació en Infraestructures de Dades Espacials o en el desenvolupament de software especialitzat amb iniciatives com l’actual gratuïtat del programari MiraMon per a administracions i estudiants que ha impulsat la Generalitat de Catalunya i les diferents alternatives de programari lliure. Es fa palesa, doncs, la necessitat de professionals ben formats en aquestes disciplines.

L’objectiu del Màster Universitari en Teledetecció i SIG, impartit simultàniament en doble modalitat simultània: presencial i streaming, és proporcionar una sòlida formació científica en les tècniques d’observació de la Terra i la generació i anàlisi d’informació per a l’estudi del territori i la gestió dels seus recursos a través dels SIG. Té, doncs, una orientació científico-tècnica centrada en els coneixements en profunditat dels continguts, i en l’establiment de bases sòlides per a la natural continuïtat de formació de l’alumnat. Per aconseguir-ho, el Màster proporcionarà a l'estudiant coneixements, eines i experiències que possibilitin el desenvolupament de les competències necessàries per una ocupació professional en el context actual o el desenvolupament de la seva carrera científica a través d'un programa de doctorat.

 

El Director Científic i una part important de docents del Màster formen part de la xarxa internacional Copernicus Academy. Aquesta xarxa té com a objectiu principal vincular les institucions acadèmiques i d'investigació amb les autoritats i proveïdors de serveis Copernicus, per tal incrementar la investigació col·laborativa i potenciar la formació de la propera generació d'investigadors, científics i emprenedors.

El Màster s’estructura en 7 mòduls: 4 mòduls d’assignatures troncals obligatòries i 2 mòduls d'especialització. A més a més, el curs es complementa amb sessions pràctiques tutoritzades i la realització d'un Projecte Final de Màster com a últim mòdul obligatori del curs.

EL MÀSTER EN TELEDETECCIÓ I SIG VA DIRIGIT A:
Llicenciats, graduats i diplomats interessats en els fonaments i les aplicacions de la Teledetecció i/o els SIG (Geògrafs, Biòlegs, Ambientòlegs, Físics, Geòlegs, Geodestes, Topògrafs, Arqueòlegs, o d'altres disciplines relacionades amb la gestió ambiental i del territori).

 

22 EDICIONS A L'ESQUENA

Des de la 8a edició (UAB) han passat més de 200 estudiants de diverses disciplines i 16 nacionalitats (Espanya, França, Grècia, Portugal, Itàlia, Estats Units, Argentina, Xile, Colòmbia, Bolívia, Mèxic, Equador, Perú, República Dominicana, Xina i Veneçuela).

 


Durada:

60 Crèdits ECTS

 

Dates de realització:
04/10/2021 - 27/05/2022


Horari:
Dilluns - Dijous: 16:30 - 20:30h
Divendres: 15 - 19h


Preu:
Comunitaris: 79 € per crèdit.

Extracomunitaris: 99 € per crèdit.

Inclou taxes i assegurança escolar.

Import taxes de sol·licitud d'admissió (30.21 €)

 

Premi als millors estudiants:

en finalitzar el Màster, els estudiants amb millors qualificacions rebran un premi de 1500 €. Es concedirà un premi per cada cinc estudiants.

 

Contacte master.td.sig@uab.cat

 

Presentació