Català

PROGRAMA

El Màster Universitari en Teledetecció i SIG es compon d'un total de 7 mòduls, que permeten cobrir els 60 crèdits ECTS. D'aquests 7 mòduls, 4 són troncals (M1, M2, M3, M4, un total de 36 ECTS), i els mòduls M5 i M6 permeten a l'alumne triar entre dos blocs de 9 crèdits per aprofundir en els vessants de SIG o de Teledetecció. Finalment, cal realitzar obligatòriament un Projecte Final de Màster de 15 crèdits (M7).


Els continguts de cada mòdul es detallen a continuació:

M1: Ciència de la Informació Geogràfica: Teledetecció i SIG
- Fonaments de SIG
- Composició i impressió de documents cartogràfics
- Fotogrametria
- Principis de cartografia
- Visió sinòptica de la Teledetecció
- Plataformes i sensors
- Geodèsia i Sistemes de Posicionament

M2: Processament d'imatges de Teledetecció
- Rectificació geomètrica d'imatges aèries i de satèl·lit
- Principis físics
- Correcció radiomètrica d'imatges

M3: Anàlisi espacial
- Anàlisi en SIG
- Models Digitals del Terreny
- Interferometria

M4: Mètodes d'obtenció d'informació geogràfica
- Mètodes estadístics
- Fotointerpretació

M5: Formació avançada en SIG
- Bases de dades relacionals. SQL
- Casos d'ús en implementacions SIG
- Estàndards per a geoserveis distribuïts
- Publicació de cartografia a Internet

M6: Formació avançada en Teledetecció
- TD i Meteorologia. Tècniques i exemples
- TD i Oceanografia. Tècniques i exemples
- TD i Geologia. Tècniques i exemples
- TD i Vegetació i usos del sòl. Tècniques i exemples

M7: Projecte Final de Màster

Durada:
60 Crèdits ECTS

Dates de realització:
27/09/2017 - 01/06/2018

Horari:
Dilluns - Dijous: 17 - 21h
Divendres: 15 - 19h

Preu:
95 €/crèdit (inclou taxes del Màster i assegurança escolar) + Import taxes de sol·licitud d'admissió (30.21 €)

Contacte master.td.sig@uab.cat

Programa