CREAF home pageMiraMon home page
   Curs estàndard · Maig 2009       Temari    Matriculació    Texto en Castellano
   Curs complet!

Ens plau informar-te de la realització el proper mes de maig d'un curs del SIG MiraMon. Desitgem que el curs que oferim s'ajusti a les teves necessitats, si no és el cas, estem oberts a qualsevol suggeriment.

El curs que t'oferim és un curs estàndard, que t'ha de permetre realitzar les tasques més habituals amb MiraMon d'una forma àgil i segura. El curs inclou tant aspectes de consulta (explotació de les dades), com de generació de cartografia (digitalització i estructuració topològica). També es posa especial atenció a la generació de productes per a tercers (impressió de mapes, etc).


Temari
Introducció i Fonaments de SIG
· Format de les dades: ràster i vectorial
· Georeferenciació
· Bases de dades

Visualització de dades
· Control de les capes: obrir, tancar, ordenar, propietats
· Visualització de ràsters: variació contínua (Models Digitals d'Elevacions), ortofotografies, temàtics
· Visualització de vectors punt: símbols, etiquetatge dinàmic,...
· Visualització de vectors arc: gruixos, colors,...
· Visualització de vectors polígon: vores, colors,...
· Els mapes de MiraMon: MMM i MMZ

Fonts de dades per a projectes
· Disponibilitat de dades a Internet. Explotació
· Mapes Internet: MMZ
·  Navegadors de mapes. Web Map Service (WMS), Web Coverage Service (WCS). OGC Compliant

Consulta per localització i atributs
· Consultes per localització: Què és això?, Què hi ha aquí?
· Vinculació, des d'una consulta, a qualsevol document digital o recurs Internet.
· Consultes per atributs: On és tal cosa? Quants compleixen...?
· Consultes interactives i selecció d'objectes
· Consultes simples
· Consultes complexes sobre taules de dades principals i relacionades

Digitalització de nova informació
· Vectors punt, arc i polígon
· Organització dels fitxers
· Eines de digitalització i edició de vectors
· Mosaic i retall de ràsters i vectors

Estructuració topològica
· Fonaments
· Tipus d'errors i protocol d'eliminació d'errors
· Estructuració topològica de capes vectorials pel mode simplificat

Gestió de les bases de dades
· El model de bases de dades relacionals
· MiraDades: Gestor de taules de dades
· Edició del fitxer REL: Gestor de Metadades
· Introducció al ODBC Data Source Administrator

Impressió
· Impressions amb l'assistent
· Impressions de qualitat
· Utilització de símbols, escala, llegenda, xarxa de referència,...
· Plantilles d'impressió
· Exportació a altres programes d'ofimàtica


Dates, durada i places
· Dies: 21, 22, 28 i 29 de maig 2009
· Horari: de 10:30 a 14:30, amb 30' de pausa
· Durada: 16 hores
· Places: 15 (1 ordinador per persona)


Lloc i Accessos
· Lloc:
CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
Edifici C (Facultat de Ciències)
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
· Mapa d'accessos al CREAF - UAB


Preu i matrícula
Curs complet!
Llista d'espera disponible


Per qualsevol dubte, contacteu amb: cursos@miramon.uab.cat