MiraMon Professional


És l'aplicació de sobretaula i la més potent de totes elles. A continuació, s'exposen alguns aspectes relatius a opcions bàsiques com ara visualització, consulta i impressió, diferents eines per a l'intercanvi entre formats de dades, temes de geometria cartogràfica i geodèsica, anàlisi espacial, eines de teledetecció, documentació i catalogació de metadades, utilització de GPS o creació de processos automàtics. És una aplicació de 32 i 64 bits que pot ser executada sobre plataformes Windows, des de la versió 95 fins a W10, programada en llenguatge ANSI C en la seva totalitat.

Descàrrega i compra

Visualització


Treballa en format ràster, vectorial o en la combinació de tots dos, així com a partir de peticions de capes OGC (WMS, WMTS, WFS i WCS). Permet la visualització en perspectives 3D.


Ràster


Els formats propis inclouen fitxers bit, byte, integer, real, long, extracomprimits o plans, així com combinacions RGB de qualsevol d'ells. Es poden obrir directament els formats JPEG, JPEG2000, JPC, J2C, MrSID, GeoTIFF, ECW, BMP, RLE, DIB i importar/exportar els formats PGM o PPM, CEOS o NDF, TIFF+Dimap de SPOT, HDF, ASCII, E00, RST, LAN/GIS, GRD, CTL, RF, etc. El MiraMon tracta els fitxers BMP, JPEG, JPEG2000 i MrSID com un format propi amb les seves metadades completes.


Vectorial


Els formats propis del MiraMon poden tenir estructuració topològica amb l'avantatge que això suposa: rapidesa, connexió a bases de dades, anàlisi més complexa, manteniment de les relacions topològiques (lligam de conjunt d'illes, coneixement de buits a l'interior de polígons, etc). La família de formats vectorials del MiraMon són: PNT, ARC, NOD, POL i VEC. Es poden obrir directament els formats SHP, DXF, DGN, GPX i KML i taules que continguin camps x, y. Els fitxers vectorials poden ser 3D i multi Z per cada coordenada.


Geodatabases


El MiraMon permet la lectura i importació de geodatabases ArcSDE d'ESRI a fitxers estructurats de MiraMon, conservant les Z per cada coordenada, els atributs i bases relacionals, etc.


Consultes


Poden executar-se consultes per localització i atributs recuperant la informació directament des de DBFs d'una base de dades relacional o, a través d'ODBC, sobre MS-Access, MS-SQL Server, Oracle, Informix, etc.


Digitalització i Estructuració Topològica


Permet la digitalització en pantalla sobre capes ràsters i vectorials. Poden generar-se capes de punts, arcs i polígons. Objectes gràfics d'altres capes poden copiar-se directament a la capa que s'està digitalitzant.

Disposa d'eines d'edició vectorial com la connexió de vèrtexs i segments (snap), partició, unió, eliminació i desplaçament de vèrtexs, així com la possibilitat de canviar els atributs amb un simple clic o arrossegant atributs des de la llegenda.

Construcció de topologia sobre capes de punts, arcs i polígons que es desen com a fitxers vectorials binaris estructurats. A més, permet, si es desitja, digitalització amb estructuració topològica dinàmica!

Els límits de polígons en múltiples capes diferents poden definir-se en una única capa d'arcs, reduint dràsticament l'espai en disc i contribuint a la consistència de la base de dades.

Disposa d'eines avançades de topologia amb la possibilitat d'utilitzar toleràncies: eliminació de micropolígons, escurçades, allargades, pseudogeneralització, eliminació de nodes finals i arcs, etc.


GPS


Es poden adquirir dades des del receptor GPS de dues maneres: en temps real, adquirint, visualitzant la traça i mostrant diversos paràmetres de les adquisicions, o connectant posteriorment el receptor GPS a l'ordinador.

Navegar en temps real amb el GPS connectat a l'ordinador, permetrà ubicar-nos sobre els mapes oberts en una sessió del MiraMon i cartografiar un fenomen passejant-nos pel terreny. L'altra opció permet la càrrega i descàrrega d'elements en el cas de receptors Garmin GPS (contacteu amb nosaltres per a conèixer la disponibilitat en altres marques).

El MiraMon realitza lectura directa i importació del format GPX.


Geometria cartogràfica i geodèsia


El MiraMon suporta i realitza conversions (de coordenades aïllades o de capes senceres) entre les projeccions cartogràfiques més habituals, així com transformacions de datum (Molodensky i Bursa-Wolf). També visualitza les coordenades cartesianes de la projecció (UTM X,Y, etc) i/o les coordenades latitud-longitud, xarxes de referència i marques ('tics'). En qualsevol cas es poden personalitzar noves projeccions definides per l'usuari i es respecten els més rigorosos aspectes geodèsics gràcies a un complet model.

Les imatges de satèl.lit i fotografies aèries es poden convertir a ortofotomapes utilitzant Models Digitals d'Elevacions i algorismes a través d'una interfície senzilla d'utilitzar. Les ortoimatges resultants presenten un alt grau de coincidència entre elles i amb altres capes gràfiques.


Anàlisi


El MiraMon disposa de més de 80 eines analítiques. Entre elles, les més bàsiques són la calculadora i reclassificadora de capes que integra reclassificació i operacions matemàtiques i lògiques en una única expressió i entorn; i la combinació analítica de capes que permet l'encreuament de capes i l'obtenció de noves capes o taules creuades amb estadístiques. Totes aquestes eines admeten capes ràsters i/o vectorials.

Entre les altres eines, destaquen canvis de costat de píxel, escalats i desplaçaments, buffers i mapes de distàncies, mosaic i retall de capes, interpolació tant de punts com d'arcs 2D i 3D (superfícies de tendència, invers de la distància, splines, kriging) per a generar mapes de variació contínua (elevacions i batimetries, temperatura, contaminació, etc) i anàlisi del terreny (elevacions, pendents, orientació, il.luminació, ombres, radiació solar, etc), anàlisi de xarxes vectorials en funció de distàncies i temps de recorregut, anàlisi de friccions i costos de desplaçament, càlcul de models de regressió múltiple, anàlisi geostadística del variograma, transformacions geomètriques elementals, generalització cartogràfica, generació d'isolínies, i molt més. La gran majoria d'aquestes eines poden treballar simultàniament amb capes ràsters i vectorials i tenen en compte l'existència dels valors NODATA.


Teledetecció


La Teledetecció és present al MiraMon des dels seus inicis. Disposa d'eines especialment dissenyades: ortocorrecció d'imatges de satèl.lit i fotografies aèries, correcció radiomètrica, metadades normalitzades per plataforma i sensor, suport multibanda, classificadors no supervisats i classificadors mixtos (supervisats i no supervisats), generació de matrius de confusió, filtres selectius, càlculs d'emissivitat i temperatura de la superfície, i molt més.


Gestor i Catàleg de Metadades


El MiraMon incorpora dues eines per a tenir el màxim de documentades les nostres capes. D'una banda existeix el Gestor de MetaDades (GeMM) que ens permet generar, editar i desar les metadades i les relacions amb altres bases de dades d'una capa o, fins i tot, d'una sèrie cartogràfica. El GeMM segueix la Directiva INSPIRE i és conforme amb els estàndards (ISO 19115, FGDC, etc) de forma que és possible realitzar una exportació en format HTML o XML (IDEC, ISO 19139). A diferència d'altres aplicacions simplement documentals, el GeMM controla la consistència, comprovant la coherència de les dades.

Amb les capes ben documentades, disposem d'un accés fàcil i ràpid a partir del Catàleg de MetaDades, ideal quan es disposa d'un gran volum de mapes localitzats a diferents ubicacions. El Catàleg de Metadades consisteix en una aplicació dissenyada conforme a l'esquema i els elements Core ISO 19115 i una interfície web per a consultar-los, personalitzable a partir de plantilles HTML i XML i de fàcil accés (no cal saber SQL) sense perdre potencialitat: cerques per àrea geogràfica, per jerarquia, sensible o no a majúscules i accents, etc. A més, la creació i actualització parcial o total del catàleg es pot dur a terme de forma automàtica.


Impressió


Amb el MiraMon es poden crear mapes d'alta qualitat a qualsevol mida (A0, A1, ...) de manera interactiva i fàcil amb un control complet i estricte de la visualització del mapa (escala, extensió,...). Els mapes finalitzats es poden imprimir en paper, convertir en Enhanced MetaFiles (EMF), Windows MetaFiles (WMF), Bitmaps d'alta resolució (BMP), JPEG o poden copiar-se al portapapers com a EMF o WMF.

Un cop són al portapapers, es pot fer un enganxat perfecte (mantenint escala, colors i qualitat original de vectors i ràsters) cap a d'altres aplicacions per a poder introduir, per exemple, mapes de localització als nostres informes. La composició de mapes, un cop realitzada, es pot redimensionar a qualsevol mida de paper.

A partir de l'assistent d'impressió es poden crear mapes ràpidament amb tots els elements més comuns (escala gràfica i numèrica, fletxa del Nord, llegenda, data i hora, textos propis de l'usuari, etc). La productivitat es pot incrementar si usem les plantilles creades amb el nostre propi estil. A partir dels paràmetres d'impressió avançats i seleccionant mides de papers personalitzades per a la nostra impressora, podem crear impressions tan grans com una paret.